Oferowane usługi - księgowość, usługi księgowe:

    W ramach firmy K.B.Perfekcja, mogę Państwu zaproponować następujące usługi:

        prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
        prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
        prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
        sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
        sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
        sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
        rozliczanie podatku dochodowego pracowników
        kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
        naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
        sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe
        inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta